Project Description

Volavka Popolavá Malý Dunaj. 1/2020

Krásny veľmi plachý vták,  veľmi často ích nájdete nielen v mokradiach ale aj na okolitých vysokých topoloch, z ktorých veľmi radi pozorujú okolie.