Project Description

Lyska čierna, Maly Dunaj 1/2020

Krásna elegantná a plachá. Pomerne často sa vyskytuje na naších vodných plochách.