Project Description

Medveď hnedý mláďa

v NP Katmai. Aljaška 6/2019